Search Results

Panoptikon

If you haven't found what you needed, try a search.

Panoptikon – II

Kendi dersinin sınavındaydı. Süre: Kırk beş dakika. Halkla İlişkiler Bölümü birinci sınıf. Ders: Sosyoloji. Bir soğuk savaş daha başlamış, cephe sâkindi; Selim bir yandan yarım kalan voltasına devam ediyor, bir yandan da çözümsüz bıraktığı kopya problemine kafa yoruyordu. Sevmediği kareler parça tesirli kâbuslar gibi gelip geçiyordu zihninden. Yakalandığı zaman kendine nevropat ya da kaybeden süsü veren sahtekârlar

Panoptikon -I

Yine çileli bir sınav dönemi, savaş borusu çalınmış, sinir stres dorukta. Bir yanda kopyayı sınavın olmazsa olmazı, doğal bir parçası hâline getirmiş öğrenciler, diğer yanda Selim misâli olağanüstü hâl gözetmenleri. Kopya tek tük rastlanan kişisel bir sorun olmaktan çıkıp kurumsallaştığından, hemen hemen her sınav ömür törpüsü. Ortalık Weimar dönemindeki Almanya kadar karışık.

Panoptikon ve Sosyal Medya

Bentham kardeşlerin Eski Yunancayı dayanak edinerek türettikleri bir kavram olan ‘panoptikon’ kelimesi ‘göz önündeki yer’ anlamını taşımaktadır; pan (bütün) ve opticon (gözlemlemek) sözcüklerinin birleşimiyle...
Sepetiniz boş